Hướng dẫn cấu hình đầu ghi camera Vantech

Đăng bởi Hồ Đức ngày

Hướng dẫn cấu hình đầu ghi camera Vantech

Các bước cấu hình xem đầu ghi Vantech model VT8100E

Bước 1: Cài đặt đầu ghi hình

Cấu hình địa chỉ cho đầu ghi hình cùng lớp mạng với modern hiện đang được kết nối. Cài đặt phần mềm iDVRRemoteDesktop cho thiết bị máy tính, đăng nhập vào phần mềm DVRRemote, nhập địa chỉ IP của camera, username nhập là admin và mật khẩu sau đó chọn connect.

Màn hình xuất hiện giao diện xem hình của camera, nhấp chuột vào màn hình camera sẽ xuất hiện thanh công cụ, chọn biểu tượng bánh răng Menu chính, màn hình xuất hiện thanh công cụ mới, chọn biểu tượng 2 màn hình Cài đăt mạng, xuất hiện bảng Cài đặt mạng gồm các mục IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS.

Đối với thiết bị này:

Lớp mạng là 192.168.0xxx

Địa chỉ đầu ghi hình là 192.168.0.38

Subnet là 255.255.255.0

Getway là 192.168.0.1

Cấu hình địa chỉ xem từ xa DNS, ở bảng Cài đặt mạng chọn dòng Cài đặt DDNS, màn hình hiện lên bảng Cài đặt DDNS, tích vào phần Kích hoạt DDNS. Ở mục DDNS Server chọn dòng dyndns.org.

Bài viết liên quan:

Đăng nhập tài khoản vào dòng Host name ở mục này đăng ký một tên bất kì với nhà cung cấp dyndns.com, Host name cần đăng ký trước. Tên người sử dụng là tên đăng nhập vào trang dyndns.com và mật khẩu. Sau khi hoàn tất chọn Chấp nhận.

Đến đây phần cấu hình trên đầu ghi hình đã hoàn thành.

Bước 2: Cấu hình trên modem Cryteck

Vào trình duyệt web và nhập địa chỉ IP 192.168.0.2, sau khi nhập dòng địa chỉ vào trình duyệt web sẽ xuất hiện bảng Login to the router web configurator. Sau khi đăng nhập sẽ hiện lên trang Vigor2700. tùy từng modern sẽ thao tác tại NAT hoặc VIRDUAL SERVER để mở Port cho đầu ghi hình.

Với modern cryteck, mở Port 80 cho đầu ghi hình tại NAT, ở phần mềm Vigor2700, chọn mục NAT sau đó chọn dòng Port Redirection. Dòng Private IP nhập vào 192.168.0.38, Private Port nhập 80, sau đó chọn ok.

Sau khi mở Port tiếp đến sẽ đến việc tắt Firewall. Ở phần mềm Vigor2700 chọn mục Firewall, chọn dòng general setup, ở dòng Call Filter và Data Filter chọn Disabl sau đó bấm ok.

Tắt xong Firewall đến phần đăng ký thông tin DDNS trên modern để có thể dynamic địa chỉ động của đầu ghi hình lên mạng như sau:ở phần mềm Vigor2700 chọn mục Applications sau đó chọn dòng Dynamic DNS Setup, ở mục Accounts, chọn vào tên tài khoản người sử dụng đã dăng nhập, màn hình hiện lên bảng Dynamic DNS Account Setup, bỏ tích vào ô Enable Dynamic DNS Account.

Dòng Service Provider chọn dyndns.org. Service Type chọn Dynamic. Domain name và Login name là tên tài khoản đăng nhập đã sử dụng trước đó, sau đó chọn ok. Như vậy là đã hoàn thành cài đặt.

Keyword: Hướng dẫn cấu hình đầu ghi camera Vantech

0 comments

Để lại bình luận

Lưu ý, bài đăng phải được duyệt trước khi đăng

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.