Đầu ghi hình AHD

Đầu ghi hình AHD

Đầu ghi hình AHD / TVI / CVI 4 kênh 720P EV-ACT5104L
Tính năng4 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
1,540,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720P EV-AHD5104S
Tính năng4 kênh AHD 720PHỗ trợ 4 kênh IP 1080P, 8*720PChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực hiện...
1,645,600₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720P EV-AHD5104
Tính năng4 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
2,318,800₫
Đầu ghi hình AHD / TVI / CVI 8 kênh 720P EV-ACT5108L
Tính năng8 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
2,420,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080P EV-AHD5104LH
Tính năng4 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
2,618,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720P EV-AHD5108L
Tính năng8 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
2,805,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720P EV-AHD5108
Tính năng8 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
2,860,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080P EV-AHD5204H
Tính năng4 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
3,300,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720P EV-AHD5208L
Tính năng8 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
3,300,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 1080P EV-AHD5208LH
Tính năng8 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 8*AHD-M + 8*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
4,840,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720P EV-AHD5216L
Tính năng16 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
5,280,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 1080P EV-AHD5216LH
Tính năng16 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
10,560,000₫

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.