Adapter, nguồn tổng

Adapter, nguồn tổng

Adapter 1A (Loại thường) 12VDC-1A
Nguồn cấp cho camera 12VDC - 1A
71,400₫
Adapter 1A (Loại tốt) 12VDC-1A
Nguồn cấp cho camera 12VDC - 1A
71,400₫
Adapter điện tử 1A (Loại thường) 12VDC - 1A
Nguồn cấp cho camera 12VDC - 1A
49,300₫
Adapter điện tử 1A (Loại tốt) 12VDC - 1A
Nguồn cấp cho camera 12VDC - 1A
64,600₫
Adapter điện tử 2A ngoài trời 12VDC-2A
Nguồn cấp cho camera ngoài trời 12VDC - 2A
93,500₫
Nguồn tổng 12VDC-10A
Nguồn tổng 12VDC-10A
408,000₫
Nguồn tổng 12VDC-15A
Nguồn tổng 12VDC-15A
493,000₫
Nguồn tổng 12VDC-20A
Nguồn tổng 12VDC-20A
595,000₫
Nguồn tổng 12VDC-30A
Nguồn tổng 12VDC-30A
850,000₫
Nguồn tổng 12VDC-5A
Nguồn tổng 12VDC-5A
272,000₫

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.