Cảm biến không dây

Cảm biến không dây

Báo gas không dây gắn tường SS-918GS
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Công nghệ nano, chống báo động giả Tiếp điểm NO,NC...
765,000₫
Báo khói không dây gắn tường SS-168SD
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Cảm biến quang điện PhotoelectricTự động thiết lập lại...
450,000₫
Báo ngập nước không dây SS-879WL
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Tiếp điểm NC (thường đóng)Chức năng tiết kiệm pinKhoảng...
360,000₫
Cảm biến chấn động không dây SS-70VS
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Có khả năng phân biệt tần số rung động...
270,000₫
Cảm biến nhiệt không dây gắn trần SS-163TD
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Cảm biến bán dẫn SemicnductorTự động thiết lập lại...
616,000₫
Cảm biến vỡ kính không dây SS-856GB
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Cảm biến quang điện PhotoelectricTự động thiết lập lại...
369,600₫
Công tắc từ cửa cuốn không dây SS-55DM
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Tiếp điểm NC (thường đóng)Chức năng tiết kiệm pinNguồn...
405,000₫
Công tắc từ cửa sắt không dây SS-56DM
Tính năng- Khoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)- Tiếp điểm NC (thường đóng)- Chức năng...
369,600₫
Công tắc từ không dây ănten chìm SS-20DM
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 200m (không gian trống)Tiếp điểm NC (thường đóng)Chức năng tiết kiệm pinNguồn...
220,500₫
Công tắc từ không dây SS-19DM
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Tiếp điểm NC (thường đóng)Chức năng tiết kiệm pinNguồn...
175,500₫
Đầu dò hồng ngoại có dây ngoài trời SS-838PIR
Tính năngKhoảng cách dò 12m, góc dò 110°Chức năng tự kiểm tra lỗiChức năng chống báo động giả rất tốtChức...
1,980,000₫
Đầu dò hồng ngoại không dây gắn trần SS-801PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Khoảng cách dò 9m, góc dò 360°Chức năng tiết...
585,000₫
Đầu dò hồng ngoại không dây gắn tường ănten chìm SS-805PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Khoảng cách dò 10m, góc dò 110°Chức năng tiết...
315,000₫
Đầu dò hồng ngoại không dây gắn tường SS-802PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Khoảng cách dò 9m, góc dò 90°Chức năng tiết...
157,500₫
Đầu dò hồng ngoại không dây gắn tường SS-803PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 300m (không gian trống)Khoảng cách dò 8m, góc dò 15°Chức năng tiết...
462,000₫
Đầu dò hồng ngoại không dây và năng lượng mặt trời ngoài trời SS-828PIR
Tính năngKhoảng cách kết nối về trung tâm 150m (không gian trống)Khoảng cách dò 12m, góc dò 110°Chức năng tiết...
3,330,000₫
Đầu photo beam nhôm loại 2 tia SS210-BD
Tính năngSS210-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS230-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...
770,000₫
Đầu photo beam nhôm loại 2 tia SS230-BD
Tính năngSS210-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS230-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...
924,000₫
Đầu photo beam nhôm loại 3 tia SS310-BD
Tính năngSS310-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS330-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...
924,000₫
Đầu photo beam nhôm loại 3 tia SS330-BD
Tính năngSS310-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS330-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...
1,350,000₫
Đầu photo beam nhôm loại 4 tia SS410-BD
Tính năngSS310-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS330-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...
1,108,800₫
Đầu photo beam nhôm loại 4 tia SS430-BD
Tính năngSS410-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS430-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...
1,478,400₫
Đầu photo beam nhôm loại 4 tia SS460-BD
Tính năngSS410-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 30m, ngoài trời 10mSS430-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài...
1,890,000₫
Đầu photo beam nhôm loại 6 tia SS630-BD
Tính năngSS630-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài trời 30mSS660-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 180m, ngoài...
2,002,000₫
Đầu photo beam nhôm loại 6 tia SS660-BD
Tính năngSS630-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 90m, ngoài trời 30mSS660-BD: Khoảng cách phát hiện trong nhà 180m, ngoài...
2,217,600₫

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.