Camera quan sát HD-TVI

Camera quan sát HD-TVI

Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
540,000₫
Camera HD-TVI bán cầu hồng ngoại trong nhà DS-2CE56C0T-IRP
Tính năng+ Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS.+ Độ phân giải: 1 Megapixel / Hồng ngoại: 20m / Độ nhạy...
549,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
585,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
630,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhài EV-IRD3101F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
630,000₫
Camera TVI dome hồng ngoại EV-IRD2936T10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 15-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
660,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3203F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F10
Độ phân giải Full HD 1.0, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3101F13
Độ phân giải Full HD 1.3, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
675,000₫
Camera TVI dome hồng ngoại EV-IRD2803T10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 15-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
704,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3203F13
Độ phân giải Full HD 1.3, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
720,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-MB520F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10m, vỏ kim loại chống phá...
720,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại trong nhà EV-TRZ04F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng, hộ...
720,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
720,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
720,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại trong nhà EV-TRZ04F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng, hộ...
765,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
765,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3101F20
Độ phân giải Full HD 2.0, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
765,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
765,000₫
Camera TVI thân hồng ngoại trong nhà EV-TRZ04T10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng, hộ gia...
792,000₫
Camera TVI dome hồng ngoại EV-IRD3004T10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn văn...
792,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3203F20
Độ phân giải Full HD 2.0, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
810,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-MB603F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ kim loại chống phá...
810,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-MB520F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10m, vỏ kim loại chống phá...
810,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
810,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
810,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
810,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
810,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR2104F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá...
855,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại trong nhà EV-TRZ04F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng, hộ...
855,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3203F30
Độ phân giải Full HD 3.0, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
900,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3612F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
900,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-ZC603F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ kim loại chống phá...
900,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-MB603F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ kim loại chống phá...
900,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
900,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3101F30
Độ phân giải Full HD 3.0, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
900,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
900,000₫
Camera IP H264 dome hồng ngoại EV-IRD2903N10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
900,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-MB520F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10m, vỏ kim loại chống phá...
900,000₫
Camera TVI thân hồng ngoại ngoài trời EV-NX624T10
Độ phân giải HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ kim loại chống phá hoại, nhỏ gọn thích hợp gắn văn phòng,...
924,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3612F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
945,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HM704F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá...
945,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IR2104F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá...
945,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HG603F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ kim loại chống phá...
945,000₫
Camera "4 trong 1" thân hồng ngoại gắn ngoài trời EV-HN603F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ kim loại chống phá...
945,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
945,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
945,000₫

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.