Đầu đọc thẻ

Đầu đọc thẻ

Đầu đọc thẻ KR100E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
405,000₫
Đầu đọc thẻ KR100M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
540,000₫
Đầu đọc thẻ KR102E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
450,000₫
Đầu đọc thẻ KR102M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
585,000₫
Đầu đọc thẻ KR200E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
405,000₫
Đầu đọc thẻ KR200M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
540,000₫
Đầu đọc thẻ KR201E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
405,000₫
Đầu đọc thẻ KR201M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
540,000₫
Đầu đọc thẻ KR202E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
450,000₫
Đầu đọc thẻ KR202M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
585,000₫
Đầu đọc thẻ KR500E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
405,000₫
Đầu đọc thẻ KR500M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
540,000₫
Đầu đọc thẻ KR501E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
405,000₫
Đầu đọc thẻ KR501M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
540,000₫
Đầu đọc thẻ KR502E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
450,000₫
Đầu đọc thẻ KR502M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
585,000₫
Đầu đọc thẻ KR503E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
405,000₫
Đầu đọc thẻ KR503M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
540,000₫
Đầu đọc thẻ KR600E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
405,000₫
Đầu đọc thẻ KR600M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
540,000₫
Đầu đọc thẻ KR601E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
405,000₫
Đầu đọc thẻ KR601M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
540,000₫
Đầu đọc thẻ KR602E
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
450,000₫
Đầu đọc thẻ KR602M
Tính năngIndoor / Outdoor OperationSolid Epoxy PottedWaterproof IP65Reverse Polarity ProtectionDermatoglyph Design125KHz Proximity/13.56MHz Mifare Card ReaderRead Range: UP to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)26/34bit Wiegand...
585,000₫
Đầu đọc thẻ ProID20BE
Tính năngProID20BE-RS: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz ProID20BM-RS: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz- Kích thước 90x90x16mm
810,000₫
Đầu đọc thẻ ProID20BE-RS
Tính năngProID20BE-RS: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz ProID20BM-RS: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz- Kích thước 90x90x16mm
1,147,500₫
Đầu đọc thẻ ProID20BM
Tính năngProID20BE-RS: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz ProID20BM-RS: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz- Kích thước 90x90x16mm
945,000₫
Đầu đọc thẻ ProID20BM-RS
Tính năngProID20BE-RS: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz ProID20BM-RS: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz- Kích thước 90x90x16mm
1,282,500₫
Đầu đọc thẻ ProID30BE
Tính năngProID30WE: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, bàn phím cảm ứngProID30WM: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, bàn phím cảm ứng*...
945,000₫
Đầu đọc thẻ ProID30BE-RS
Tính năngProID30WE: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, bàn phím cảm ứngProID30WM: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, bàn phím cảm ứng*...
12,825,000₫
Đầu đọc thẻ ProID30BM
Tính năngProID30WE: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, bàn phím cảm ứngProID30WM: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, bàn phím cảm ứng*...
1,147,500₫
Đầu đọc thẻ ProID30BM-RS
Tính năngProID30WE: Đầu đọc thẻ Proximity 125KHz, bàn phím cảm ứngProID30WM: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz, bàn phím cảm ứng*...
1,485,000₫

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.