Đầu ghi hình AHD

Đầu ghi hình AHD

Đầu ghi hình AHD / TVI / CVI 4 kênh 720P EV-ACT5104L
Tính năng4 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình AHD/TVI/CVI/AnalogChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực...
1,540,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720P EV-AHD5104S
Tính năng4 kênh AHD 720PHỗ trợ 4 kênh IP 1080P, 8*720PChuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual StreamThực hiện...
1,645,600₫
Đầu ghi hình AHD / TVI / CVI /IP 4 kênh 1080P EV-ACT5104
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 4 kênh 1080NGhi hình: 4x1080N@25fpsHỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (8TB max)Ngõ...
1,755,000₫
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080N GE-AVR7104
Tính năng4 kênh AHD (cổng BNC)Ghi hình / Xem lại 4ch x 1080p (100fps All Channel)Video out: 1 VGA /...
1,800,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 720P EV-AHD5104
Tính năng4 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
2,318,800₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 8 kênh 1080N - ACT5108L
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 8 kênh 1080NGhi hình: 8x1080N@12fpsHỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (8TB max)Ngõ...
2,420,000₫
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080p GE-AVR7104H
" Tính năng4 kênh AHD/AnalogGhi hình 120 fps@ 1080p, Realtime playback @1080p cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main...
2,475,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080P EV-AHD5104LH
Tính năng4 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
2,618,000₫
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080N GE-AVR7108
Tính năng8AVR7108 : 8 kênh AHD (cổng BNC)Ghi hình / Xem lại 8ch x 1080N (150fps All Channel)Chuẩn nén H.264...
2,700,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720P EV-AHD5108L
Tính năng8 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
2,805,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720P EV-AHD5108
Tính năng8 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
2,860,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080P EV-AHD5204H
Tính năng4 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
3,300,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720P EV-AHD5208L
Tính năng8 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
3,300,000₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 4 kênh 4MP - ACT5204LP
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 4 kênh 4MPGhi hình: 4x4MP@8fps / 4x3MP@10fps (AHD)Ghi hình: 4x1080p@25fps (5 in 1)Hỗ...
3,420,000₫
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080N GE-AVR7116
" Tính năngAVR7116 : 16 kênh AHD (cổng BNC) Ghi hình / Xem lại 16ch x 1080N (300fps All Channel)Chuẩn...
3,960,000₫
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080p GE-AVR7108H
" Tính năng8 kênh AHD/AnalogGhi hình 120 fps@ 1080p, Realtime playback @1080p cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main...
4,050,000₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 4 kênh 5MP - ACT5204LD
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 4 kênh 5MPGhi hình: 4x5MP@11fps / 4x4MP@15fps (AHD)Ghi hình: 4x1080p@25fps (5 in 1)Hỗ...
4,185,000₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 8 kênh 4MP - ACT5208LP
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 8 kênh 4MPGhi hình: 8x4MP@8fps / 8x3MP@10fps (AHD)Ghi hình: 8x1080p@25fps (5 in 1)Hỗ...
4,185,000₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 16 kênh 1080N - ACT5216L
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 16 kênh 1080NGhi hình: 16x1080N@12fps / 8x1080N@25fpsHỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA...
4,680,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 1080P EV-AHD5208LH
Tính năng8 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 8*AHD-M + 8*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
4,840,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720P EV-AHD5216L
Tính năng16 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*IP 1080 + 2*IP 720P/...
5,280,000₫
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080p GE-AVR7216H
" Tính năng16 kênh AHD/AnalogGhi hình 480 fps@ 1080p, Realtime playback @1080p cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main...
6,255,000₫
Đầu ghi hình AHD chuẩn 720p GE-AVR7216
Tính năng16 kênh AHD (cổng BNC)Ghi hình / Xem lại 16ch x 720p (300fps All Channel)Chuẩn nén H.264 Main profile,...
6,300,000₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 16 kênh 4MP - ACT5216LP
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 16 kênh 4MPGhi hình: 16x4MP@8fps / 16x3MP@10fps (AHD)Ghi hình: 16x1080p@15fps (5 in 1)Hỗ...
8,865,000₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 8 kênh 5MP - ACT5208LD
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 8 kênh 5MPGhi hình: 8x5MP@11fps / 8x4MP@15fps (AHD)Ghi hình: 8x1080p@25fps (5 in 1)Hỗ...
9,180,000₫
Đầu ghi hình AHD chuẩn 1080p GE-AVR7416H
" Tính năng16 kênh AHD/AnalogGhi hình 480 fps@ 1080p, Realtime playback @1080p cho tất cả các kênhChuẩn nén H.264 Main...
10,350,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 1080P EV-AHD5216LH
Tính năng16 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
10,560,000₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 32 kênh 1080N - ACT5232L
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 32 kênh 1080NGhi hình: 32x1080N@12fpsHỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (6TB max)Ngõ...
13,050,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720P EV-AHD5416
Tính năng16 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*IP 1080P/ 1*IP80P + 8*IP 720PChuẩn nén H.264 Main...
14,080,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 1080P EV-AHD5416LH
Tính năng16 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
14,960,000₫
Đầu ghi hình "5 trong 1" 32 kênh 1080N - ACT5432L
Tính năngĐầu ghi hình "5 trong 1" 32 kênh 1080NGhi hình: 32x1080N@12fpsHỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (6TB max)Ngõ...
16,425,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 720P EV-AHD5816
Tính năng16 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*IP 1080P/ 1*IP80P + 8*IP 720PChuẩn nén H.264 Main...
16,720,000₫
Đầu ghi hình AHD 32 kênh 720P EV-AHD5432L
Tính năng32 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD 720P + 4*IP 1080P/ 1*IP80P + 8*IP 720P/...
17,820,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 1080P EV-AHD5816LH
Tính năng16 kênh AHD 1080PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD-M + 4*IP 720P/ 2*AHD 1080 + 2*IP 1080P/...
18,260,000₫
Đầu ghi hình AHD 32 kênh 720P EV-AHD5832L
Tính năng32 kênh AHD 720PHỗ trợ nhiều chế độ ghi hình 4*AHD 720P + 4*IP 1080P/ 1*IP80P + 8*IP 720P/...
21,340,000₫

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.