eView
eView

eView

Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,035,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,125,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,260,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,530,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3404F50
Độ phân giải Full HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,800,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
765,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
810,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
900,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
1,035,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
1,305,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3503F50
Độ phân giải Full HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
1,575,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3612F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
900,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3612F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
945,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3612F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,035,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3612F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,170,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3612F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,440,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trời EV-IRV3612F50
Độ phân giải Full HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
1,710,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn ngoài trờii EV-IRV3404F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ kim loại chống phá hoại,...
990,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EB724F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-25mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
1,125,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
1,125,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,170,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,260,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,395,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,665,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-EZ718F50
Độ phân giải Full HD 5.0MP, Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,935,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
540,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
585,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
810,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,080,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2224F50
Độ phân giải Full HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 10-15m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,350,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-30m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
630,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
765,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
900,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,440,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2504F50
Độ phân giải Full HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích...
1,440,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F10
Độ phân giải Full HD 1.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
720,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
810,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
945,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
1,215,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD2708F50
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
1,485,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F10
Độ phân giải Full HD 1.0, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
675,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F13
Độ phân giải Full HD 1.3MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
720,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F20
Độ phân giải Full HD 2.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 25-35mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
810,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F30
Độ phân giải Full HD 3.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
945,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F40
Độ phân giải Full HD 4.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
1,215,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3004F50
Độ phân giải Full HD 5.0MP, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 30-40mm, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp gắn...
1,485,000₫
Camera "4 trong 1" cầu hồng ngoại gắn trong nhà EV-IRD3101F13
Độ phân giải Full HD 1.3, ống kính chuẩn 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 20-25m, vỏ nhựa, nhỏ gọn thích hợp...
675,000₫

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.