Goldeye
Goldeye

Goldeye

Camera AHD dome hồng ngoại gắn ngoài trời GE-LPD13A4
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 4.0mm CS2 đèn array IR LED lớn siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 40-50mVỏ che nhôm...
1,683,000₫
Camera AHD dome hồng ngoại gắn ngoài trời GE-LPD20A4
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 4.0mm CS2 đèn array IR LED lớn siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 40-50mVỏ che nhôm...
2,343,000₫
Camera AHD dome hồng ngoại gắn ngoài trời GE-MWV13A1
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1224 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 10-20mVỏ che nhôm cường lực, mặt...
1,320,000₫
Camera AHD dome hồng ngoại gắn ngoài trời GE-MWV20A1
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1224 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 10-20mVỏ che nhôm cường lực, mặt...
1,980,000₫
Camera AHD dome hồng ngoại gắn trong nhà GE-MRD13A3
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1248 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mVỏ che nhựa ABS, mặt kính...
1,155,000₫
Camera AHD dome hồng ngoại gắn trong nhà GE-MRD20A3
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1248 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mVỏ che nhựa ABS, mặt kính...
1,815,000₫
Camera AHD dome hồng ngoại gắn trong nhà GE-MWE13A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M122 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 20-30mVỏ che nhựa...
1,155,000₫
Camera AHD dome hồng ngoại gắn trong nhà GE-MWE20A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M122 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 20-30mVỏ che nhựa...
1,815,000₫
Camera AHD dome ống kính thay đổi gắn trong nhà GE-MLB13A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 2.8-12mm M12, Fixed Iris12 đèn IR LED 3mmKhoảng cách hồng ngoại 15-20mVỏ che nhựa ABS,...
1,815,000₫
Camera AHD dome ống kính thay đổi gắn trong nhà GE-MLB20A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 2.8-12mm M12, Fixed Iris12 đèn IR LED 3mmKhoảng cách hồng ngoại 15-20mVỏ che nhựa ABS,...
2,475,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-BL613A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M123 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 20-30mVỏ che nhôm...
1,683,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-BL620A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M123 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 20-30mVỏ che nhôm...
2,343,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-BL713A3
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M124 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 30-40mVỏ che nhôm...
2,178,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-BL720A3
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M124 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 30-40mVỏ che nhôm...
1,914,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-DG613A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1236 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 20-30mVỏ che nhôm cường lực, chân...
1,551,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-DG620A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1236 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 20-30mVỏ che nhôm cường lực, chân...
2,211,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-RB613A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1236 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 20-30mVỏ che nhôm cường lực, chân...
1,716,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-RB620A2
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1236 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 20-30mVỏ che nhôm cường lực, chân...
2,376,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-RB713A3
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 4mm M128 đèn mini array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 30-40mVỏ che...
1,980,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-RB720A3
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 4mm M128 đèn mini array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 30-40mVỏ che...
2,640,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-SQ713A3
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1248 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mVỏ che nhôm cường lực, chân...
1,815,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-SQ720A3
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 3.6mm M1248 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mVỏ che nhôm cường lực, chân...
2,475,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-TE913A4
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 4mm M122 đèn array IR LED lớn siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 40-50mVỏ che nhôm...
1,716,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-TE920A4
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 4mm M122 đèn array IR LED lớn siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 40-50mVỏ che nhôm...
2,376,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại zoom-focus bên ngoài GE-SQ913A5
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 2.8-12mm M12, Fixed Iris6 đèn Array LED lớn siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 50-60mCó thể chỉnh...
3,003,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại zoom-focus bên ngoài GE-SQ920A5
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 2.8-12mm M12, Fixed Iris6 đèn Array LED lớn siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 50-60mCó thể chỉnh...
4,125,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại zoom-focus bên ngoài GE-WIF13A5
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 2.8-12mm M12, Fixed Iris66 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 50-60mCó thể chỉnh zoom/focus...
2,739,000₫
Camera AHD thân hồng ngoại zoom-focus bên ngoài GE-WIF20A5
Tính năngỐng kính chuẩn 2MP 2.8-12mm M12, Fixed Iris66 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 50-60mCó thể chỉnh zoom/focus...
3,399,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại gắn ngoài trời GE-LWD16LV-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 2.8-12mm M12, Auto Iris30 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 20-30mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ...
2,640,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại gắn ngoài trời GE-LWD18LV-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 2.8-12mm M12, Auto Iris30 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 20-30mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ...
2,739,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại gắn ngoài trời GE-LWD33LV-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 2.8-12mm M12, Auto Iris30 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 20-30mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ...
2,871,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại gắn ngoài trời GE-LWD94LV-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 2.8-12mm M12, Auto Iris30 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 20-30mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ...
3,597,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại ngoài trời GE-SVD16U
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M12Chức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm cường lực, mặt kính nhựa PCMàu xámKích thước...
1,155,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại ngoài trời GE-SVD18L
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M12Chức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm cường lực, mặt kính nhựa PCMàu xámKích thước...
1,254,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại ngoài trời GE-SVD33L
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M12Chức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm cường lực, mặt kính nhựa PCMàu xámKích thước...
1,386,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại ngoài trời GE-SVD94L
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M12Chức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm cường lực, mặt kính nhựa PCMàu xámKích thước...
2,112,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-LWV16UV-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 4-9mm M12, Fixed Iris42 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mCó thể chỉnh zoom/focus bên...
2,442,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-LWV18LV-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 4-9mm M12, Fixed Iris42 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mCó thể chỉnh zoom/focus bên...
2,541,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-LWV33LV-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 4-9mm M12, Fixed Iris42 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mCó thể chỉnh zoom/focus bên...
2,673,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-LWV94LV-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 4-9mm M12, Fixed Iris42 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mCó thể chỉnh zoom/focus bên...
3,399,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-MWF16U-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M123 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 20-30mChức năng OSD (tùy...
1,155,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-MWF18L-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M123 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 20-30mChức năng OSD (tùy...
1,221,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-MWF33L-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M123 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 20-30mChức năng OSD (tùy...
1,353,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-MWF94L-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M123 đèn array IR LED nhỏ siêu sángKhoảng cách hồng ngoại 20-30mChức năng OSD (tùy...
2,079,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-MWV16U-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M1224 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 10-20mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm...
1,254,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-MWV18L-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M1224 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 10-20mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm...
1,353,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-MWV33L-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M1224 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 10-20mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm...
1,485,000₫
Camera Analog dome hồng ngoại trong nhà GE-MWV94L-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M1224 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 10-20mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm...
2,211,000₫
Camera Analog thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-SQ716U-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M1248 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm...
1,716,000₫
Camera Analog thân hồng ngoại gắn ngoài trời GE-SQ718L-IR
Tính năngỐng kính chuẩn 3.6mm M1248 đèn IR LED 5mmKhoảng cách hồng ngoại 30-40mChức năng OSD (tùy chọn)Vỏ che nhôm...
1,815,000₫

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.