Hỗ trợ phần mềm

Phần mềm quản lý tập trung hãng eView H264 cho Camera IP và DVR, NVR download

Phần mềm quản lý tập trung hãng eView H265 cho Camera IP và DVR, NVR download
Phần mềm quản lý tập trung hãng Goldeye cho dòng H7xxx, NVR7xxx download
Phần mềm quản lý tập trung hãng Goldeye cho dòng H5xxx download
Phần mềm quản lý khóa cửa khách sạn ZKBiolock download
Phần mềm xem camera trên điện thoại Android hãng eView download
Phần mềm chấm công cho thiết bị K40
Phần mềm hệ thống kiểm soát ra vào ZKAccess 5.3

Hotline 0909.706.357

Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất về nội dung, sản phẩm và hơn thế nữa.